Sex valpar av åtta var med + mamma Elsa!122221
2019181716
1514131211
109876
543