HUGO
Guldstrimman's I Alla Lägen

hugo 7v
7 veckor
IMG_20180804_231357_547

hugo4m
4 mån

   hugo5,5m     5,5 mån
hugo9m
9 mån 

 hugo13m
13 mån

hugo13mån  
13 månader